Zoeken
  • Joost

Straf nieuws uit de Democratische Republiek Congo

Bijgewerkt: 9 feb 2020

Evrard en Ellen hebben na hun passage in vier scholen in Uvira nieuwe krijtborden gemetst en iedereen die kon stak de handen mee uit de mouwen. Intussen werd al flink geïnvesteerd in aankoop en verdeling van een gigantische hoeveelheid schoolmateriaal, voor leerlingen én onderwijzers.

De zelfredzaamheid van het project wordt goed in de gaten gehouden, op regelmatige basis wordt vergaderd met de leerkrachten en directeurs van de desbetreffende scholen. Geheel volgens de Dropping Hearts-filosofie dient de opgefriste werking van de scholengemeenschap immers ook na onze passage te kunnen worden verdergezet.

Komende maanden zullen bij deze vier eerste scholen nog verdere werken worden opgestart worden. Nu bekijken we de hoogste noden en gaan na hoe we deze het best kunnen oplossen. Het zijn met name de leerkrachten en directeurs die deze analyse op zich nemen en de meest geschikte ideeën uitwerken. Een vast principe is dat we enkel werken met leveranciers en werknemers uit de regio van de scholen. Op die manier vergroten we de betrokkenheid van de gemeenschap zodat bij uitbreiding de ganse commune rondom de scholen kan meegroeien in deze onderwijsontwikkeling.

Evrard en Ellen hebben ook de twaalf toekomstige scholen bezocht. Die zullen op latere datum in het project toetreden.De ontvangst was telkens hartelijk en het enthousiasme stond in schril contrast de huidige omstandigheden van de infrastructuur: lekkende daken, ontbrekend sanitair, tekort aan schoolbanken en schoolgerief ... Niet minder dan 3500 kinderen kijken uit naar het slagen van dit project.


28 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

©2020 by Dropping Hearts

Dropping Hearts vzw

 

Maatschappelijke zetel: Biststraat 24 - 1910 Nederokkerzeel (Vlaams-Brabant, België)

Voorzitter: Evrard Valvekens

​Ondernemingsnummer 0707.564.520

Rekeningnummer BE28 0018 4921 0020

info@droppinghearts.be

m.me/1909904719045491

Powered by 

Origineel webontwerp ©2018 by Joost Elli.