top of page
Nieuws
Fortaleza
Projecten 2019
01 (2).jpg
01 (2).jpg
Wat we tot nog toe deden
16 Scholenproject Zuid-Kivu 2020
Democratische Republiek Congo
koningboudewijnstichting.jpg

Dropping Hearts aan de slag in Uvira in de DR Congo

Uvira is gelegen in de provincie Zuid-Kivu. De stad heeft al verschillende jaren te lijden onder oorlog en een veranderend klimaat met regelmatig noodweer.  Een van de gevolgen daarvan is dat een groep van zestien kleine scholen totaal verloederd is geraakt. De oorlogsschade is enorm, de grillige weersomstandigheden lieten een spoor van vernieling achterna. Allesbehalve fraaie omstandigheden dus voor een kind om hierin op te moeten groeien. 
Dropping Hearts wil samen met de leerkrachten en een plaatselijke vzw ACIDI ( action de charité pour l'intégration et le développement) van deze scholen in een lopend project opnieuw een stevige structuur uitbouwen in de regio aan de hand van de zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Eind 2019 gingen we er ter plaatse mee aan de slag om op die manier, samen met deze leerkrachten, een antwoord trachten te bieden op de problematiek waarmee deze streek te kampen heeft zoals klimaatveranderingen en gendergelijkheid. Niet alleen willen we dat de accommodatie op het gebied van beschutting en watervoorziening opnieuw aan de huidige standaardnormen beantwoordt, we gaan vooral ook leraren zélf creatief aan de slag laten gaan, in het bijzonder met het oog op preventie. Alleen dan kan men verder werken aan een hoopvol toekomstperspectief met de kinderen, wiens dromen nu zijn getekend door een gruwelijk oorlogsverleden. 

Een eerste beelden bij deze opstart vind hieronder.

Fiscaal attest!

 

Het Zuid-Kivu project geniet de steun van de Koning Boudewijnstichting!

Uw gift(en) van minimum 40 euro op jaarbasis (uw bedrag van 40 euro kan dus samengesteld zijn uit verschillende giften, als ze maar in hetzelfde kalenderjaar gestort werden) die worden overgemaakt aan de Koning Boudewijnstichting, geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

(art 145/33 WIB)
 
Rekeningnummer Koning Boudewijnstichting
IBAN BE10 0000 0000 0404 (BIC BP0TBEB1)
Met als mededeling ***128/3114/00037***

118277327_313956326509343_83092736017937
Zuid-Kivu

Fortaleza project

voorjaar 2019 | Brazilië

Van 12 tot 20 maart 2019 gingen Evrard en Joost aan de slag in de favelas van het Braziliaanse Fortaleza om er deel uit te maken van Piano Posso, een Vlaams kleinschalig project rond muziek en kansarme jongeren.

Met dank aan Gert Deno (die de opbrengst van zijn privé-verjaardagsparty aan Dropping Hearts schonk), een bijzonder lucratieve wafelverkoop en de succesvolle spaghettidag, beiden in eigen beheer, konden alle gemaakte beloftes worden waargemaakt. De aanbouw van de muziekschool is door onze inspanningen weer een flink stuk opgeschoten: ramen en deuren werden aangekocht én geplaatst, de elektriciteit is voorzien, aangelegd en aangesloten op het net en dient alleen nog maar te worden afgewerkt.

 

Een beeldverslag van ons verblijf vindt u hieronder, waar Piano Posso voor staat leest u hier.

Experience Dropping Hearts

 DAAN | Seven Lives (Evrard Valvekens edit)

  • YouTube - grijze cirkel
117950285_356109425779589_87888715226201

"Act as if what you do makes a difference. It does."

William James

Sri Lanka project

1.1 Hoe Camp Coconut tot leven kwam
Het initiatief Camp Coconut is opgericht door een Iers echtpaar (Nick en Anne). Zij begonnen het als een sociaal dienstverleningsproject voor de lokale gemeenschap na de Tsunami in 
2004 eigenlijk net zoals Dropping Hearts een jaar later ook aanwezig was in Sri Lanka. Het doel was om jonge kinderen te ondersteunen die hun moeder hadden verloren tijdens de Tsunami.

Voor hun programma huurden ze deze woning in Kamburugamuwa. 
Nick en Anne verhuisden terug naar Ierland voor de hogere opleiding van hun kinderen. Het huis en land werden ongeveer 10 jaar verwaarloosd. 
1.2 Heropleving van Camp Coconut
In 2018 verhuisde Mithra naar het voorouderlijk landgoed van zijn grootvader in Kamburugamuwa en begon met het herstellen van het 
huis, land en grond. Mithra studeerde en behaalde zijn graad in Sustainable Food and Farming aan de Universiteit 
van Massachusetts, School of Agriculture. Naast zijn opleiding deed hij praktijkervaring op tijdens het werken op 
verschillende boerderijen in de Verenigde Staten. Ook in zijn vrije tijd is hij het liefst buiten actief, of dat nu bergbeklimmen is of surfen. 
Zijn partner Maren Reitemeier uit Duitsland kwam in 2018 naar Sri Lanka voor het schrijven van haar Master thesis. Hiervoor werkte ze samen met het International Water Management Institute (IWMI) in hun
hoofdkantoor in Battaramulla en het onderwerp ging over voedsel 
afvalvermindering in Sri Lanka. Maren heeft een bachelordiploma in Environmental Engineering en voltooide haar master programma Bioeconomy in 2019 af. Na een tweede
stage bij IWMI, verhuisde ze naar Kamburugamuwa om te wonen
en te werken met Mithra. Daarnaast is ze massagetherapeut en kunstenares. 
Aangezien beiden zeer gepassioneerd zijn over het milieu en het bijdragen aan het welzijn van de gemeenschap, besloten ze om de geest van Camp Coconut te doen herleven. 
Vooral door de Covid-19 pandemie is de behoefte aan sociale solidariteit en lokale voedselproductie nog belangrijker geworden, wat hen motiveerde om ook een kleinschalige biologische boerderij te beginnen met de nadruk op jongereneducatie. Dus nu springt Dropping Hearts mee op dit inspirerend project van Maren en Mithra, waarvan iedereen iets kan leren en de plaatselijke bevolking ook beter van wordt.

LEARN MORE

Sri Lanka project

Our partners in Sri Lanka had already informed us at the beginning of May of the possible changes that the Government in Sri Lanka would introduce with regard to the use of artificial fertilizers in agriculture. That is why we have already  jumped on the train at the end of May with the handling of organic ingredients applied to Camp Coconut.

At the beginning of August we started optimizing these techniques with organic fertilizers. Also in Camp Coconut we were  working on other techniques of agriculture such as the construction of natural ponds, irrigation etc.

Camp Coconut has always been right. With that, our choice seems to have been the right choice months ago. Not only by the findings of our people at Camp Coconut at the time, but now also confirmed again by the fairly recent news report from the Vrt newsroom that Sri Lanka is struggling with food shortage, because of the complete abolition of chemicals. The sudden transition to organic farming has not given farmers time to think. These are now with their hands in their hair because the production has now been halved. The farmers fear an even worse financial situation.  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/09/sri-lankaanse-ambitie-om-thee-productie-volledig-biologisch-te-m/

With our project we want to give a hand to the farmers, introduce them to this way of farming. To provide them with a solution that is within reach. By collecting the cow manure through proper storage and then converting it into natural fertilizers through 3 phases, we can still increase production and this in an organic way. After all, nothing is lost in natural raw materials.

The first important step is the dewatering of the organic cow manure. For this, a dewatering machine is used, which results in dehydrated organic manure. A low moisture content is needed to be able to compost.

Through Camp Coconut we try to reach as many farmers as possible, to inform them and to help them to apply this technique and / or way of farming.

The farmers can follow information sessions and stable their cows at Camp Coconut. The manure of their cows will also be reformed into a natural fertilizer that they can then in turn apply to their crops. In this way, Camp Coconut tries  to reach and convince as many farmers as possible to apply this way of organic farming. 

By also providing solar panels at Camp Coconut, the machines can be driven in a natural way. We would also mix the cows' food with seaweed, which also reduces the emission of methane gases.  This is because we are aware that the cows are partly responsible for the CO2 emissions. By adding the seaweed to the cows' food, we compensate for this and offer a solution that is responsible for the climate.

LEARN MORE
Sri Lanka
Wie zijn we
Quote
Experience
Wat we tot nog toe deden

Sri Lanka

In het zuidelijk Sri Lankaanse district Matara, waar onze moederorganisatie vzw Non-Profit Belgium tijdens onze eerste grote opdracht na de tsunami al een tijdje werkzaam was geweest, engageerden we ons om twee projecten blijvend te gaan steunen.

Aan de ene kant richtten we een kleine school op, te midden van de theeplantages, om er op die manier de arbeiderskinderen een kans op fatsoenlijk onderwijs te bieden. Ondertussen zijn er al een heleboel kinderen op die manier, na de lessen in ons schooltje te hebben voltooid, doorgestroomd naar het reguliere onderwijs. Het is zo goed als zeker dat zonder het bestaan van ons lokale onderwijsinitiatief de meesten van hen nooit uit de vicieuze cirkel van kinderarbeid en trachten te overleven zouden zijn geraakt.

Verder blijven we ook paraat in Elderly Home, een tehuis voor mentaal gehandicapten en ouderlingen, waar we eerder heel wat infrastructurele verbeteringen realiseerden om alzo de menswaardige basisbehoeften van de inwoners te helpen garanderen.

Onze contactpersoon ter plaatse is tot op de dag van vandaag Kumari Kulatunga. Het was ook zij die onze teams na de tsunami in Sri Lanka aanstuurde. Kumari volgt het project van het Elderly Home en het schoolproject op de theeplantage verder op de voet op en brengt ons daar geregeld verslag over uit.

Malawi

In 2010 sloten we ons in de Malawische vlakte van Sitima aan bij het reeds lopende project YOCEvim.

YOCEvim coördineert er een onderwijsproject waarbij kinderen van vijf omliggende dorpen opgevangen worden in een speciaal daartoe opgerichte school. Ze krijgen er onderwijs dat zich in de eerste plaats richt op sociale ontwikkeling. Bovendien wordt volop ingezet op alfabetisme. Op die manier verhogen de kinderen hun kansen op instroming in het reguliere onderwijs.

Het aandeel van de vzw Non-Profit Belgium in dit project is erop gericht bij de bevolking van deze vijf dorpen het probleem van de chronische ondervoeding aan te pakken. Om dat te kunnen bewerkstelligen werd door ons de Community Food Bank opgericht. Eén lid van onze vzw verbleef zes maanden lang in de regio om op die manier om er de opstart van het project mee te realiseren en de eerste ontwikkelingen van nabij op te volgen. Intussen is de eerste oogst al binnen, een deel daarvan werd ter beschikking van de meest armen en de meest hulpbehoevenden.

Wie zijn we

Dropping Hearts is een onafhankelijke Belgische ontwikkelingsorganisatie die is ontstaan als een logisch vervolg op een aantal kleinschalige ontwikkelingsprojecten die eerder werden georganiseerd onder de vlag van de vzw Non-Profit Belgium.

De vzw Non-Profit Belgium werd opgericht door gezondheidswerkers afkomstig uit ondermeer ziekenhuizen, opvoedingsinstellingen en Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.

De organisatie vond haar oorsprong eind 2004 na de tsunami die grote delen van Zuidoost-Azië had getroffen. De daaropvolgende acht maanden verzorgden drieënveertig hulpverleners  — verpleegkundigen, trauma councelors en dokters — de slachtoffers van de ramp in zuiden van Sri Lanka.

De projecten die de vzw Non-Profit Belgium opzette situeerden zich op het terrein van gezondheid, welzijn en onderwijs en worden gefinancierd door individuele giften, benefietconcerten, fuiven, gemeentelijke initiatieven, scholen ...

In oktober 2018 werd de vzw Non-Profit ontbonden en richtte stichtend lid Evrard Valvekens de vzw Dropping Hearts op.

Evenementen
Spaghettidag
Spaghettidag
Wanneer
10 okt 2021, 13:00 – 18:00
Waar
Leuven,
Ortolanenstraat 6, 3010 Leuven, België
Komt u?
Details
Contacteer ons
334939162_195386946472055_6838575176522181338_n.jpg

Contacteer
Dropping Hearts
Bestel hier je wafeltjes tijdens ganse maand maart 2023

Je gegevens zijn verzonden!

bottom of page